svjetlica značenje

svjetlica (Leuciscus polylepis), endemična riba iz por. šarana, iz krških rijeka.