svila značenje

svila, vlakno dobiveno odmatanjem čahura dudova svilca i tkanina od toga vlakna.