Sveta zemlja značenje

Sveta zemlja, u religioznim predajama židovstva, kršćanstva i islama, naziv za Palestinu, u kojoj se događala Božja objava.