svemirsko pravo značenje

svemirsko pravo, grana prava koja obuhvaća pravila o uređenju pravnoga režima u svemiru i u svemirskoj djelatnosti (svemirski prostor, svemirska tijela i dr.).