svemirska značenje

svemirska (kozmička) medicina, grana medicine koja se bavi zdravstvenim problemima članova posada svemirskih letjelica nastalih djelovanjem sila centrifugalnoga i kutnoga ubrzanja, niske temp., kozmičkoga zračenja, bestežinskoga stanja i dr.