Švelec značenje

Švelec, Franjo (1916–2001), hrv. povjesničar književnost.; istraživao dopreporodnu hrv. književnost. Iz naše književne prošlosti. Iz starije književnosti Hrvatske.