Švabi značenje

Švabi (njem. Schwaben). 1. Staro germ. pleme (ogranak Alamana); živjeli od Baltika do Rajne. Rimljani ih nazivaju Suebi ili Suevi (→ Svevi). U 10. st., nakon raspada karolinške države, osamostalilo se vojvodstvo Švapska, koje je dalo dinastiju Hohenstaufovaca (1138–1268). Naziv Š. zadržao se u današnjem Baden-Württembergu i bavarskoj Švapskoj. Švabima su zvani i Nijemci kolonizirani u Podunavlju. 2. U nas često pučki naziv za Nijemce, kadšto s pogrdnim prizvukom.