Susquehanna značenje

Susquehanna, rijeka u I dijelu SAD; duga 715 km. Otječe iz jezera Otsego, utječe u zaljev Chesapeake (Atlantski ocean). Hidroelektrane.