suspenzija značenje

suspenzija (lat.). 1. Privremen prekid, privremen prestanak neke dužnosti, funkcije, službe, prava, kao posljedica kazne ili mjere opreza. 2. kem i fiz disperzija neke čvrste tvari u nekoj tekućini u kojoj nije topljiva.