Surinam značenje

Surinam, država na S obali Južne Amerike; 163 820 km2, 446 430 st. Gl. grad i luka Paramaribo. Obuhvaća obalnu ravnicu koja prema J prelazi u visoko gorje (do 1230 m). Klima tropska. Gl. rijeke Corantijne i Marowijne. Pučanstvo: Indijci i Pakistanci (37%), kreoli (31%), Javanci (14%), crnci (8%), Indijanci (3%), Kinezi (3%), Europljani. Službeni jezik nizozemski. Poljodjelstvo (šećerna trska, kava, riža, banane, kukuruz, kokosova palma); šumarstvo, ribarstvo (morski rakovi). Ležišta boksita i zlata; ind. aluminija; prehr., drvna, duhanska ind. Gl. luke: Paramaribo, Nieuw Nickerie, Albina. Međunar. zračna luka Zanderij (Paramaribo). – pov Niz. posjed od 1667; od 1954. autonomna prekomorska provincija; od 1976. neovisna država. Johan H. E. Ferrier bio je predsjednik 1975–80. Vojni vrh koji je predvodio Désiré D. Bouterse politički je utjecajan u 1980-im; protivi mu se nekoliko pobunjeničkih skupina (pojedine pristaju na primirje 1992). Ronald Venetiaan bio je predsj. 1991–96; ponovno je na vlasti od 2000 (predvodi višestranačku koaliciju).