Surakarta značenje

Surakarta, grad u sr. dijelu otoka Jave, Indonezija; 516 500 st. Osn. 1667. Sveuč.; palača (18. st.), niz. tvrđava (18. st.). Tekst., prehr. ind., umj. obrt.