suptraktivno miješanje boja značenje

suptraktivno miješanje boja, apsorpcija dijelova spektra raznobojnim filtrima ili pigmentima; kombinacija je uvijek tamnija od pojedinih komponenata. supr aditivno miješanje boja.