supstitucija značenje

supstitucija (lat.: nadomještanje, zamjena). 1. mat uvrštavanje, zamjena određenoga elementa drugim po nekom pravilu (npr. metodom s. rješavaju se sustavi linearnih jednadžbi određivanjem nepoznanice iz jedne i uvrštavanjem u ostale). 2. kem reakcija u kojoj se atomi ili at. skupine u nekoj molekuli zamjenjuju drugima. 3. pravo određivanje zamjenika (supstituta) nekom subjektu, koji će se umjesto njega koristiti određenim pravom ili ispuniti određenu obvezu. 4. lingv zamjenjivanje jednoga jezičnog elementa drugim elementom iste vrste.