Suppé značenje

Suppé, Franz von (1819–95), austr. skladatelj, rođen u Splitu. Predstavnik klas. bečke operete (Lijepa Galatea; Laka konjica; Boccaccio); skladao popratnu glazbu za o. 200 lakrdija i pučkih igrokaza (Pjesnik i seljak); u operi Povratak mornara (radnja se zbiva na Hvaru) ima hrv. glazb. motiva iz dalmatinskoga folklora. Pratio rad I. Zajca i pomagao mu.