supletivi značenje

supletivi (supletivni oblici) (lat.), lingv dopunski oblici; oblici različita korijena, ali istoga osnovnog značenja; čovjek-ljudi, jesam-biti.