supka značenje

supka (cotyledon), prvi listić na stabalcu embrija; obično sadrži rezervnu hranu; golosjemenjače imaju više s., jednosupnice imaju jednu, dvosupnice dvije supke.