Superior, Lake značenje

Superior, Lake (Gornje jezero), najveće (82 000 km2) i najdublje (406 m) od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike; pripada Kanadi i SAD. Gradovi: Minnesota, Ontario, Michigan.