Supek značenje

Supek, Ivan (1915-2007), hrv. fizičar, filozof i književnik; poznat po istraživanjima iz područja poluvodiča i kvantne statistike; jedan od osnivača Instituta »Ruđer Bošković«, utemeljitelj Instituta za filozofiju znanosti i mir Hazu, inicijator osnivanja interuniverzitetskoga centra u Dubrovniku; os. nakon II. svj. r. angažiran u javnom i polit. životu, uporno zastupao hrv. interese; predsj. HAZU (1991). Teorijska fizika i struktura materije; Povijest fizike; Spoznaja; Filozofija znanosti i humanizam; roman Heretik; drama Mirakul.