sup, bjeloglavi značenje

sup, bjeloglavi (Gyps fulvus), ptica grabljivica iz skupine lešinara; prilagođen prehrani uginulim životinjama; hranu traži isključivo vidom. Druževan je; ugrožena vrsta (otoci Cres i Krk).