Šunjić značenje

Šunjić, Marijan (1940), hrv. fizičar. Rektor Sveučilišta u Zagrebu (1991–98). Bavi se teorijskom fizikom, reformom i organizacijom sveučilišta, etičkim i soc. problemima u znanosti i tehnologiji. Kvantna fizika mnoštva čestica.