suniti značenje

suniti ili sunije (tur. iz arap.), ortodoksni muslimani, koji drže da je Muhamed jedini ispravni tumač Kurana; čine golemu većinu muslimana (80%) (→ šijiti).