Sunčeve pjege značenje

Sunčeve pjege, tamna područja smanjene temperature (o. 3700 K) u Sunčevoj fotosferi; sastoje se od umbre okružene penumbrom; promjeri su pjega od 7000 do 40 000 km; gustoća magnetnoga toka u umbri od 0,2 do 0,4 tesla. S. p. javljaju se u grupama od nekoliko desetaka pojedinačnih pjega i pokazuju bipolarni karakter (dvije najveće pjege iz grupe posjeduju suprotni magnetni polaritet). Vijek trajanja pojedinačne S. p. može biti od nekoliko sati (za male pjege) do nekoliko mjeseci (za najveće pjege). Broj pjega na Suncu mijenja se ciklično s periodom od 11 godina.