sunčana baterija značenje

sunčana baterija, slog fotoelemenata za izravnu pretvorbu sunčane energije u električnu.