suna značenje

suna (arap.: običaj, propis), islamska predaja, Muhamedove riječi i djela zabilježeni u hadisima i tako preneseni. Hadis je predaja ili kazivanje, s. je normirana praksa prema tom kazivanju. Može biti suglasna s Kuranom, njegovo tumačenje ili se izravno razlikovati od njega. U 2. i 3. slučaju primjenjuje se suglasnost islamskih zakonoznanaca (idžma) ili načelo analogije (kijas). Suniti priznaju sunu i suglasnost islamskih zajednica, šijiti ne priznaju načelo suglasnosti.