sumporna značenje

sumporna (sulfatna) kiselina, H2SO4, bezbojna, uljasta, teška tekućina rel. gustoće 1,84, najvažniji proizvod bazične kem. industrije, ob. sadrži 93–98% H2SO4. Jaka je kiselina i jako oksidacijsko sredstvo. U vodi se otapa uz naglo oslobađanje topline, pa se s vodom mora miješati dodajući kiselinu vodi (a ne obrnuto) (→ sumpor).