sumporenje značenje

sumporenje, zaprašivanje poljoprivr. kultura sumporom radi zaštite od gljivičnih bolesti; u vinarstvu dodavanje kalijeva metabisulfita ili sumporaste kiseline moštu ili vinu te paljenje sumpora u bačvama.