summum ius, summa iniuria značenje

summum ius, summa iniuria (lat.: najveće pravo, najveća nepravda), Ciceronova izreka; danas se upotrebljava u značenju da pretjerano, kruto tumačenje pravnih propisa može nanijeti najtežu nepravdu.