Šumava značenje

Šumava (njem. Hinterer Bayerischer Wald), gorje na granici između Češke i Njemačke; najveća vis. 1456 m. Nacionalni park (1991).