sulfonske kiseline značenje

sulfonske kiseline, org. spojevi koji sadrže sulfo-grupu SO3H vezanu za atom ugljika; jake su kiseline; njihove soli (sulfonati) služe kao detergenti.