sukcesija značenje

sukcesija (lat.). 1. Slijed, niz, uzastopnost. 2. U → nasljednom pravu, prijelaz subjektivnih prava i obveza od dosadašnjega nositelja na novoga stjecatelja. 3. biol uzastopno smjenjivanje različitih životnih zajednica na istom staništu u procesu progresivnoga ili regresivnoga razvoja biocenoze. Primarna s., stvaranje biocenoze na mjestima koja prije nisu bila napučena (npr. novi vulkanski otoci). Vrste koje se prve pojavljuju nazvane pionirima. Sekundarna s. pojavljuje se na mjestima čišćenja (npr. krčenje, požar). Vrhunac je sukcesije klimaks zajednica u kojoj dominira jedna ili dvije vrste.