Sukačev značenje

Sukačev (Sukačëv), Vladimir Nikolaevič (1880–1967), rus. botaničar; osnivač sovj. geobotaničke škole i šumarske biogeocenologije. Šuma kao životna zajednica; Osnove šumarske biogeocenologije.