Sudetska kriza značenje

Sudetska kriza (sudetsko pitanje), polit. kriza u Europi 1938. izazvana akcijom nacističke Njemačke (1938) za razbijanje Čehoslovačke. Iako su sudetski Nijemci imali pune demokr. slobode i kult. autonomiju u sastavu ČSR i predstavnike svojih demokr. stranaka u vladi, A. Hitler je, oslanjajući se na nacističku Sudetskonjemačku domovinsku frontu K. Henleina, ultimativno zatražio priključenje sudetskih pograničnih krajeva Njemačkoj. Provodeći »politiku smirivanja«, Velika Britanija i Francuska potpisale su s A. Hitlerom i B. Mussolinijem Münchenski sporazum, kojim su sudetski krajevi ČSR, a s njima i utvrđeni obrambeni pojas, prepušteni Njemačkoj. Nakon II. svj. rata Sudeti su vraćeni Češkoj (Čehoslovačkoj), ali je iz Češke protjerano oko 3,5 mil. Nijemaca.