Sudan značenje

Sudan ili sudanska regija (zona), veliko područje Afrike između Sahare na S, Etiopskoga visočja na I, atlantske obale na Z i afr. trop. šuma na J. Tvori ga visoravan o. 500 m visine kojom protječu tri velike rijeke: Nil, Šari (Chari) i Niger. Klima je tropska. Vegetacija je stepska na S, travnata savana na J. Pučanstvo je vrlo rijetko i nomadsko, uglavnom »Sudanci« na Z i Niloti na J s arap. etničkim, kulturnim i vjerskim utjecajima. Danas se taj termin sve manje rabi jer je prilično neodređen i značenjski nestalan. Naziv potječe od arap. geografa (Bilad-es-Sudan: zemlja crnaca).