subvencija značenje

subvencija (lat.), jednokratna, višekratna ili stalna novčana (ili neka druga) pomoć koja se daje ekon. organizacijama radi unapređivanja njihova rada; dodjeljuje se iz proračuna (budžeta) ili posebnih fondova.