Subotić značenje

Subotić, Jovan (1817–86), srp. književnik i političar; umjereni liberal, zastupnik u Hrv. i Ug. saboru. Pisao pjesme, prozu, polit. spise.