subjektivizam značenje

subjektivizam (lat.), filoz učenje prema kojemu je sveukupna spoznaja subjektivna pa se njome uvijek izriču reakcije, stanja i modifikacije subjekta.