Šubašić značenje

Šubašić, Ivan (1892–1955), hrv. političar; prije II. svj. r. dužnosnik HSS; 1939. ban Banovine Hrvatske; 1941. emigrirao u Englesku; kao predsj. izbjegličke jugosl. vlade potpisao na Visu sporazum s J. Brozom Titom (1944). U vladi nove Jugoslavije kratko (7. 3. – 7. 9. 1945) imao resor ministra vanjskih poslova.