subaša značenje

subaša (tur.), pov nadzornik, upravitelj imanja; u krajevima pod tur. vlašću, polit. zapovjednik nekoga područja.