Suárez značenje

Suárez, Francisco (1548–1617), španj. filozof; najznačajniji protureformacijski orijentiran skolastik; tumač Aristotela i sljedbenik Tome Akvinskoga. Disputationes Metaphysicae; De legibus ac Deo legislatore.