Sturm und Drang značenje

Sturm und Drang (njem.: vihor i nagon), njem. knjiž. razdoblje potkraj 18. st. (približno 1765–90), nazvano prema drami F. M. Klingera (1776). Gl. značajke: otpor racionalizmu prosvjetiteljstva, povratak izvornoj prirodi, nesputano izražavanje osjećaja i strasti, kritika društv. ustanova. Pokret je okupio mnogo njem. predromantika, među inim J. W. Goethea, F. Schillera, G. A. Bürgera. Nakon razdoblja dubokoga utjecaja francuske kulture, S. u. D. je označio povratak njem. duhovnoj predaji.