Strzygowski značenje

Strzygowski, Josef (1862–1941), austr. povjesničar umjetnosti polj. podrijetla; proučavao srednjovj. umjetnost; starohrv. umjetnost dovodio u vezu s umjetnošću Sjevera. O razvoju starohrvatske umjetnosti.