struja značenje

struja, 1. fiz fizikalna veličina koja opisuje strujanje; izražava se omjerom onoga što struji (npr. tekućine) i vremena. 2. el električna s., gibanje elektrona u el. krugovima preko vodiča ili iona u elektrolitnim otopinama (provodna s.) ili preko drugih nabijenih čestica, npr. prašine u zraku (konvekcijska s.). Provodna s. posljedica je napona između polova. Istosmjerna s. ima stalnu jakost i smjer; kod izmjenične s. te se karakteristike periodički mijenjaju (najviše se upotrebljava izmjenična s. kod koje se te promjene mogu prikazati sinusoidom). Izmjenična s. u zatvorenom krugu naziva se jednofazna s.; za industriju je mnogo važnija trofazna struja.