struggle for life značenje

struggle for life (engl.: borba za život), biol. teorija prema kojoj među živim vrstama i pojedinim njihovim pripadnicima postoji trajna borba za opstanak. Prema Ch. Darwinu, ona je osnova prirodne selekcije, a ova pak polazište evolucijskoga procesa.