stroj značenje

stroj, tehn uređaj koji s pomoću pokretnih dijelova pretvara jedan oblik energije u drugi (energetski s.), npr. el. generator, elektromotor, ili koji obavlja neki koristan rad uz utrošak energije dobivene od energetskoga stroja (radni s.), npr. crpka, kompresor.