Stroganov značenje

Stroganov, rus. plemićka obitelj trg. podrijetla; njezini su članovi bili inicijatorima osvajanja Sibira (1581. organizirali pohod kozačkoga atamana Jermaka); u 18. i 19. st. zauzimali visoke položaje u drž. upravi, diplomaciji i vojsci.