strjeljivo značenje

strjeljivo (municija), različite vrste naboja, metaka za vatreno oružje (puške, strojnice, minobacače, topove).