strizibube značenje

strizibube (Cerambycidae), por. kukaca iz reda tvrdokrilaca; proizvode glas trenjem prvoga prsnoga kolutića o izbočinu na sr. kolutiću; ličinke su štetnici na crnogoričnom drveću; tipične vrste: smrekova i hrastova strizibuba.