Strategikon značenje

Strategikon (grč.), biz. spis o voj. umijeću, djelo nepoznata autora s poč. 7. st.; donosi vijesti o Slavenima i o biz. voj. uređenju za cara Maurilija.