Strasbourg značenje

Strasbourg (njem. Straßburg), upravno središte adm. pokrajine Alsace i dep. Bas-Rhin i gl. franc. pristanište na Rajni; 264 115 st. Sveuč. (osn. 1567); katedrala (pretežito gotika). Metalna, kem. i prehr. ind. Kult. središte alzaških Nijemaca. Sjedište Europskoga vijeća, Europskoga suda za ljudska prava i Europskoga parlamenta. – U antici u vlasti Kelta i Rimljana; za seobe naroda opustošili ga Huni i Alemani; potkraj 5. st. u vlasti Franaka; od 7. st. sjedište biskupa; u 10. st. u sastavu Svetoga Rimskog Carstva i do kraja 17. st. ostao u njem. kulturnoj zoni. U 13. st. slobodan kralj. grad; 1681. osvojio ga Luj xiv; 1870–1918. i 1940–44. u sastavu Njemačke.