strangulacija značenje

strangulacija (lat.), stezanje, stiskanje nekoga organa ili dijela tijela tako da se sprječava prolaženje sadržaja: zraka u dišnim putovima (gušenje), krvi kod s. krvnih žila, crijevnoga sadržaja kod s. crijeva (posljedica: strangulacijski ileuszapletaj crijeva).